19 June 2021

Xây dựng chiến lược nâng cao năng lực cạnh tranh & gọi vốn cho Founders

Thông tin về khóa học

Xây dựng chiến lược nâng cao năng lực cạnh tranh & gọi vốn cho Founders là gói sản phẩm giúp bạn xây dựng profile để chào dự án doanh nghiệp bạn theo các vòng Seri khác nhau. Doanh nghiệp của bạn đang cần đòn bẩy về cả nguồn lực hệ sinh thái, con người và tài chính để phát triển.

Số lượng:
Không giới hạn.
Chi Phí:
Thỏa thuận riêng tư.

Nội dung khóa học:

Chevalier Business Review sẽ giúp bạn, cụ thể như sau:

Xây dựng pitch desk gồm:
 • - Mô tả lợi thế ngành cạnh tranh
 • - Cấu trúc lại thượng tầng cổ đông và người góp vốn
 • - Phân tích thị trường, khách hàng mục tiêu và ngành
 • - Lập kế hoạch kinh doanh, định giá, gọi vốn cho ít nhất 3 - 5 năm kế tiếp
 • - Yêu cầu Funding và chiến lược gọi vốn theo từng vòng trong khả năng đạt KPI về tăng trưởng
 • - Định giá bằng DCF hay các phương pháp nhanh, tính lãi suất hoàn vốn nội bộ (IRR), NPV

  ✓ Công nghệ hóa để làm ngắn quá trình thẩm định và DD.
  ✓ Sắp xếp, tư vấn sổ sách giấy tờ và các hoạt động kế toán, tài chính bằng 3 bản báo cáo tài chính: Báo cáo kết quả kinh doanh, Bảng cân đối kế
  toán và dòng tiền.
  ✓ Tận dụng các thị trường hoặc lợi thế tăng trưởng, ví dụ thị trường khác
  ngoài Vietnam để làm hấp dẫn hơn trong mắt nhà đầu tư.
  ✓ Nâng cao năng lực cạnh tranh trước khi gặp các nhà đầu tư chuyên nghiệp (có deal funding đầu vào tương đối cao)
  ✓ Kết nối các nhà đầu tư & quĩ đầu tư phù hợp để đáp ứng chiến lược gọi vốn theo nhiều vòng khác nhau nếu nhu cầu vốn lớn.
Đối tượng:
 • Doanh nghiệp đã được tối thiểu 1 - 2 năm, đang hoặc đã hoàn thiện mình trong giai đoạn seed stage:
  - Service and Marketing testing (Test dịch vụ, sản phẩm & Marketing)
  - Learning Curve (Học, sai, sửa)
  - Complete the Service (Hoàn thiện dịch vụ, trải nghiệm KH)
  - Negotiate with partners (Đàm phán hoàn thành với các đối tác quan trọng trong mô hình KD)
  - Build up ERP system (Chưa có ERP thì SAADO Holdings support)
  - Customer feedbacks & Industry insight (Phản hồi khách hàng và ngành)
  - Many highlights & achievements (Thành tựu)
  - In-dept research & development team (Team nghiên cứu phát triển SP khỏe)
  - Clear & transparent financial cost structure. (Cấu trúc chi phí tương đối rõ ràng)
 • Portfolio: ADN về công nghệ, sản phẩm tiêu dùng và ít rủi ro về tồn kho sẽ được ưu tiên.
  Gửi thông tin về địa chỉ email của Chevalier Business Review với các nội dung dưới đây để được chuyên gia tư vấn.
 1. Sản phẩm
 2. Khách hàng mục tiêu
 3. Doanh số lũy kế, lợi nhuận tới hiện tại
 4. Về founder và đội ngũ
 5. Khó khăn hiện tại và mong muốn

Huấn luyện viên:

Phùng Lê Lâm Hải

KHÓA HỌC SẮP TỚI