07 Jun 2021

Khám Bệnh Doanh Nghiệp

Thông tin về khóa học

Địa chỉ:
211 Bạch Đằng, Phường 15, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
Thời lượng:
Tùy theo quy mô dự án.
Số lượng:
Không giới hạn.
Chi phí:
5.000.000 VND/01 giờ khám bệnh

Khám bệnh doanh nghiệp là gói sản phẩm cao cấp dành cho doanh nghiệp đang trong tình trạng cần tái cấu trúc quản trị, hay doanh nghiệp đang dự định triển khai dự án, muốn rà soát và đánh giá lại tính sẵn sàng của doanh nghiệp mình để đảm bảo cho việc triển khai dự án được thuận lợi.

Doanh nghiệp đang đối mặt với các vấn đề như:

- Tập trung vào việc tăng trưởng và phát triển ở khâu tiền tuyến nên chưa làm tốt về mặt hậu phương.

- Ban Lãnh đạo hiểu Doanh nghiệp, luôn chủ động và hiểu rõ Doanh nghiệp đang đối mặt với vấn đề gì.

- Gặp khó khăn trong việc thiếu nguồn nhân lực để triển khai các hoạt động chiến lược đã hoạch định.

- Đội ngũ tiền tuyến và hậu phương đang quá tải công việc. Hoặc, khả năng chưa đáp ứng như kỳ vọng của lãnh đạo.

- Doanh nghiệp đang cần sự cố vấn, hỗ trợ thực thi để xây dựng hệ thống quản trị Doanh nghiệp tối ưu và đạt năng suất cao nhất.

CBR tư vấn chuyên biệt, sâu sát mọi ngóc ngách của doanh nghiệp để giải quyết các vấn đề trên, cải thiện toàn diện mọi mặt tất cả các Phòng ban chức năng và định hướng chiến lược và thực thi, tạo năng suất hiệu quả cho doanh nghiệp với chi phí tối ưu nhất.

Nội dung/Lộ trình Gói Khám bệnh doanh nghiệp:

  • Nghiên cứu thông tin doanh nghiệp.
  • Tiến hành phỏng vấn sâu và khảo sát, được thực hiện thông qua bảng câu hỏi khảo sát cho những đối tượng sau đây: Ban Lãnh đạo; Ban Quản lí; Trưởng Phòng ban; Nhân viên - người sử dụng chính
  • Đánh giá tính tiền sẵn sàng của doanh nghiệp dựa trên 5 yếu tố: Cơ cấu tổ chức và môi trường làm việc; Nguồn lực con người; Tổng quan quy trình hiện tại; Công nghệ thông tin; Dữ liệu và hệ thống báo cáo.
  • Triển khai nghiên cứu xu hướng thị trường, nghiên cứu khách hàng chuyên sâu và nghiên cứu đối thủ.
  • Tiến hành khám bệnh và phát hiện bệnh, đo lường rủi ro, đánh giá tính khả thi về logic của dự án cho các kịch bản triển khai dự án. Và đề xuất kiến nghị cho doanh nghiệp.

Link đăng ký Khám bệnh doanh nghiệp

Huấn luyện viên:

Phùng Lê Lâm Hải

KHÓA HỌC SẮP TỚI