12 May 2021

CEO Marketing

Thông tin về khóa học:

CEO Marketing: Khóa đào tạo, huấn luyện chuyên sâu về tư duy, cách thực thi hoạt động trong lĩnh vực Marketing Giúp các doanh chủ không chuyên vẫn có thể nắm bắt, hiểu sâu và tự triển khai hiệu quả hệ thống Marketing chuyên nghiệp cho doanh nghiệp mình. Nền tảng kiến thức của khóa học được đúc kết từ một phương pháp luận toàn diện và mang tính thực thi từ kinh nghiệm thực chiến của đội ngũ SAADO Holdings.,. Khóa học yêu cầu học viên thực hành phân tích và lên chiến lược tại lớp học với sự chỉ dẫn trực tiếp của huấn luyện viên.

Địa chỉ
211 Bạch Đằng, Phường 15, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
Thời lượng:
40 giờ/15 buổi học.
Số lượng:
10 – 15 học viên
Chi phí:
Khuyến khích tham gia nhóm 02 – 03 người gồm CEO, Marketing Manager/Leader của công ty.

+ Đăng kí 01 học viên, chi phí: 7.900.000 VND/người/khóa

+ Đăng kí 02 học viên, chi phí: 7.200.000 VND/người/khóa

+ Đăng kí 03 học viên, chi phí: 5.900.000 VND/người/khóa

Nội dung khóa học:

 • Buổi 1 và 2: Mô tả đặc điểm thị trường Thái Lan, Cambodia, Malaysia: Lập công ty, Pháp lí, Thanh toán, Con người, Văn hóa, đặc điểm thị trường tham gia.

  Lập kế hoạch tài chính PnL và phân tích điểm hòa vốn (BEP) cho thị trường Thái Lan, Cambodia, Malaysia.

 • Buổi 3: Đặt mục tiêu & lập bảng câu hỏi nghiên cứu thị trường tinh gọn dành cho SMEss
 • Buổi 4: Thống kê, Tổng hợp & Phân tích khách hàng mục tiêu.
 • Buổi 5: Ý nghĩa và định nghĩa các thuật ngữ cần thiết cho việc hoạch định và phân tích chiến lược thương hiệu.
 • Buổi 6: Mĩ thuật dành cho người không chuyên về mĩ thuật & quảng cáo.
 • Buổi 7 và 8: Đo lường các hoạt động Digital Marketing (Facebook, Google) dành cho CEO nên quan tâm về hiệu quả liên quan tới doanh số.
 • Buổi 9: Chiến lược giá thâm nhập thị trường: Nghiên cứu thị trường và ra quyết định thâm nhập thị trường tinh gọn.
 • Buổi 10: Content Marketing và nội dung bản ngữ: KHMT, Segment, thuê và dịch nội dung bản ngữ. Test ads thị trường nước ngoài.
 • Buổi 11 và 12: Công nghệ, web, centralized database đề ra các quyết định kinh doanh.
 • Buổi 13: Sắp xếp các dữ liệu để có 01 hoạch định kế hoạch Marketing cho riêng doanh nghiệp.
 • Buổi 14 và 15: Trình bày & Phản biện từng case studies, làm luận án tốt nghiệp.

Link đăng ký tham gia khóa học CEO Marketing

Huấn luyện viên:

Phùng Lê Lâm Hải

KHÓA HỌC SẮP TỚI