KHÓA HỌC

26 May

CEO Coaching

Khóa đào tạo CEO dành cho doanh nghiệp SMEs. Với hàm lượng kiến thức tổng quan, đầy đủ, không kém phần sát sao và thực tế được đúc kết từ một phương pháp luận toàn diện.

Chi Tiết Khóa Học
29 MAY

CEO Coaching Online

Khóa đào tạo CEO về kiến thức kinh doanh nền tảng và phân tích case study thực tế.

CHI TIẾT KHÓA HỌC
20 May

Coaching In-House

Khóa huấn luyện cao cấp, tư vấn chuyên biệt và sâu sát trực tiếp từ chuyên gia.

Chi Tiết Khóa Học
03 May

Mentorship By Month

Khóa cố vấn chiến binh doanh nhân về mọi vấn đề đang gặp phải với chi phí tối ưu.

CHI TIẾT KHÓA HỌC
07 Jun

Khám Bệnh Doanh Nghiệp

Khám bệnh doanh nghiệp là gói sản phẩm cao cấp dành cho doanh nghiệp đang trong tình trạng cần tái cấu trúc quản trị...

CHI TIẾT KHÓA HỌC
05 MAY

Gói Combo Sản Phẩm

Gói sản phẩm học không giới hạn trong 01 năm với chi phí ưu đãi lên tới 50%

CHI TIẾT KHÓA HỌC
12 May

CEO Marketing

Khóa đào tạo, huấn luyện chuyên sâu về tư duy, cách thực thi hoạt động trong lĩnh vực Marketing

Chi Tiết Khóa Học
19 June

Xây dựng chiến lược nâng cao năng lực cạnh tranh & gọi vốn cho Founders

Xây dựng chiến lược nâng cao năng lực cạnh tranh & gọi vốn cho Founders là gói sản phẩm giúp bạn xây dựng profile để chào dự án doanh nghiệp bạn theo các vòng Seri khác nhau...

Chi Tiết Khóa Học