1 Jun 2021

HỌC GÌ ĐỂ KHỞI NGHIỆP?

Bài viết cách đây mấy năm sau khi tôi triển khai SAADO Global được 6, 7 tháng tại thị trường Việt Nam về tất cả các công cụ tôi đã triển khai cho SAADO Vietnam. Nhiều CEOs đã hỏi tôi làm sao để có lượng khách nhiều như SAADO. Lúc đó, tôi toàn im lặng vì đó là một câu hỏi lớn; thực chất, tôi đã dùng rất nhiều công cụ để triển khai chúng (Bề chìm) và nhân đây, đi từ tổng quan đến chi tiết, tôi sẽ liệt kê ra như sau:

Thứ nhất, Giai đoạn gọi vốn/Nhà đầu tư/Co-Founder (Người đồng sáng lập)

Giai đoạn gọi vốn/Nhà đầu tư/Co-Founder – Freepik

 • Quan sát Co-Founder cùng phù hợp với tư duy lấy khách hàng làm trung tâm (Human Centric Mind).
 • Business Analytic: Phân tích trước khi lên chiến lược kinh doanh.
 • Marketing Strategy (Chiến lược tiếp thị): Market research (Nghiên cứu thị trường), Fact and Figures (Số liệu thực tế), SWOT, PEST, Product Overview (Tổng quan sản phẩm), Product Category (Danh mục sản phẩm), USP (Unique Selling Point/Điểm bán độc nhất), Pricing Strategy (Chiến lược định giá), RTB (reasons to believe/lí do để tin), Brand Category (Danh mục thương hiệu), Target Audience (Segmentation) (Khách hàng mục tiêu theo phân khúc), Key Message (Thông điệp chính), Insight (Thấu hiểu), Product Name (Tên sản phẩm).
 • Value Propositions (Giá trị đề xuất).
 • Market research (Nghiên cứu thị trường): Pricing (Giá), Buying behaviors (Hành vi mua sắm), Consumer Demanding (Yêu cầu của người tiêu cùng), Product Launching (Ra mắt sản phẩm), MVP Launching (Minimum Viable Product/Sản phẩm khả dụng tối thiểu), Feedback & Adjust (Ý kiến phản hồi và điều chỉnh).
 • Brand Strategy (Chiến lược thương hiệu), Brand Positioning (Định vị thương hiệu), Brand Identity (Nhận dạng thương hiệu), Photography & Business Model (Mô hình nhiếp ảnh và kinh doanh)/Activation Plan (Kế hoạch kích hoạt): Video, Content Planning (Lập kế hoạch nội dung), Project Brief (Tóm tắt dự án) từ 1 – 3 tháng.
 • Lập kế hoạch tài chính, P&L (Lời lỗ) và dòng tiền (CF), Vốn lưu động (Working Capital), Vốn tối đa (Max Capital) và ngân sách (Budgeting).
 • Marketing Seasonal Calendar (Lịch Marketing theo thời điểm trong năm)/Consumption Behavior (Hành vi tiêu dùng).
 • Depreciation/Valuation (Khấu hao/Định giá).
 • General Business Plan 8 – year (Kế hoạch kinh doanh 8 năm).
 • Pitching Investment (Trình bày thuyết phục nhà đầu tư) /Company Profile (Mô tả sơ lược công ty) /Brochure /Professional Presentation and layout (Powerpoint) (Bố cục và trình bày chuyên nghiệp trên Powerpoint).
 • Balanced sheet (Bảng cân đối kế toán), Cashflow statement (Báo cáo lưu chuyển tiền tệ), Business report (Monthly, quaterly) (Báo cáo kinh doanh theo tháng, quý).
 • Tax (Thuế).

 

Thứ hai, Business Management & Operation (Quản lí và điều hành doanh nghiệp)

Quản lí và điều hành doanh nghiệp – SAADO

 • Vision, Mission, Core Values (Tầm nhìn, Sứ mệnh, Giá trị cốt lõi).
 • Strategy (Chiến lược).
 • BSC (Balanced ScoreCard/Thẻ điểm cân bằng).
 • KPI, JD, KEEFIAS (Key Performance Indicator/Chỉ số đánh giá hiệu quả công việc,
 • Job Description/Bản mô tả công việc, Mô hình từ điển năng lực.
 • Process (SIPOC/ Supplier-Input-Process-Output-Customer/ Mô tả mối quan hệ giữa nhà cung cấp, đầu vào, quy trình, đầu ra và khách hàng).
 • RACM (Risk & Control Matrix/Sự rủi ro và ma trận kiểm soát).
 • Training & Development (Đào tạo và phát triển).
 • Careerth Path Development (Phát triển con đường sự nghiệp).
 • Memory Training (Hội nhập)
 • Documentation for training (Tài liệu đào tạo).
 • Internal communication (Giao tiếp nội bộ)/Changes Management (Quản lí sự thay đổi)
 • Critical/Debate/Adjust (Phê bình/Tranh luận/Chỉnh sửa).
 • Lương 3P (Position, Person, Performance): Tôi chưa làm (Vì tôi linh hoạt tùy thuộc qui mô).

 

Thứ ba, Marketing Tatics (7P) (Chiến thuật tiếp thị)

Khi có 10 – 20 tỉ tôi sẽ phải nghĩ cách chi cho hết ngân sách, làm startups phải rút ngắn và tạo ra doanh số ngay, nếu chỉ nói chuyện với SMEs bằng chiến lược thì không đủ, phải giải quyết được bài toán doanh số bằng chiến thuật.

Chiến thuật tiếp thị – Freefik

 • Customer Journey (Hành trình khách hàng)/POSM (Point ofSales Materials/ Vật phẩm quảng cáo tại điểm bán).
 • Báo cáo/ Đo lường/ Phân tích.
 • International Marketing (Tiếp thị quốc tế)/Regional Marketing.
 • Art & Creative (Nghệ thuật và sáng tạo).
 • Critical & Debate (Phản biện và Tranh luận).

 

Thứ tư, Sales & Distribution (Bán hàng và phân phối)

Bán hàng và phân phối – Freefik

 • Tìm giám sát kinh doanh (Sales Supervisor).
 • Tuyển dụng 5 sales chạy hết miền Nam, miền Trung.
 • MCP (Master Coverage Plan)
 • Sales Skill (Kĩ năng bán hàng).
 • Product analysis and product positioning (Phân tích và định vị sản phẩm).
 • Sales Script (Kịch bản bán hàng).
 • Memory Training (Hội nhập).
 • Culture Awareness (Nhận thức về Văn hóa).
 • Inventory process/ Order process (Qúa trình kiểm kê/quá trình đặt hàng).
 • Order form (Đơn đặt hàng).
 • Daily/Weekly Report (Báo cáo theo ngày/tháng).
 • Policies for wholesales (Chính sách cho người bán).
 • Salary policies (Chính sách lương).
 • Trade Marketing & Promotion
 • Channel testing (Test hiệu quả kênh bán hàng).

 

Thứ năm, Leadership and Management (Lãnh đạo và quản lí)

Lãnh đạo và quản lí – Freefik

 • Leadership 5 levels.
 • Management: Professional Manager (Quản lí chuyên nghiệp).
 • MBO, MBP
 • Employee Engagement (Sự gắn kết nhân sự).
 • Authorization (Ủy quyền).
 • Belief (Sự tin tưởng là quan trọng nhất).
 • Dismissal (Sa thải).
 • Work Priorities (Sự ưu tiên công việc).
 • Action detailed plan (Kế hoạch chi tiết hành động).

 

Thứ sáu, IT (Information Technology/Công nghệ thông tin)

Information Technology – Freefik

 • Ecommerce platform (Nền tảng thương mại điện tử).
 • Inventory (Kiểm kê).
 • Business Intelligent by Excel (Cho doanh nghiệp vừa và nhỏ).

 

Thứ bảy, Communication/English/Public Speaking

 

Thứ tám, Export advanced (Xuất khẩu nâng cao)

Xuất khẩu – Freefik

 • FOB, CIF Price/TT, LC/Trade Term/Contract
 • International business model
 • Networking
 • Proposal
 • Financial analysis
 • Branding
 • Legal

 

Thứ chín, Production/Supply Chain/Design new model/QC/Order forecast (Sản xuất/ Chuỗi cung ứng/Thiết kế mô hình mới/Kiểm tra chất lượng/Dự báo đặt hàng)

 

Thứ mười, Making decisions (Đánh dấu quyết định)

Kết quả đã đạt được của SAADO sau 7 tháng:

 • 122 đại lí nam trung.
 • 25,000 đôi đã bán ra.
 • Đi 3 nước thành công: Cam, Laos, Myanmar. Hai nước khác đang tìm hiểu thị trường: Đức, PHP
 • Dealing countries: Trung đông và phần còn lại của châu Á.
 • 1 trong 3 startups xuất sắc nhất tại hội đồng đánh giá business idea trường Leipzig.
 • Hình thành 3/6 công ty trong hệ sinh thái. Còn 1 chưa tung.
 • Sức khỏe tốt.
 • Anh em yêu thương nhau, hiểu tầm nhìn của nhau.
 • Tỉ lệ sản phẩm lỗi dưới 3 %
 • Feedback tốt khách hàng 97%.
 • 4 mẫu sản phẩm. Chuẩn bị tung model 4 tiếp theo đầu tháng tư.

Tôi vẫn còn nhiều công cụ chưa dùng đến, có quyết định sử dụng hay không còn phụ thuộc vào nhân sự ở dưới lớn nhanh và trưởng thành bao nhiêu cả về nhận thức lẫn chuyên môn. Phải sử dụng hết các công cụ thì kết quả mới tổng hòa. Hiện tại, những khóa học tôi đang đào tạo cho các CEOs trở nên chuyên nghiệp và bài bản từ A – Z với Real case studies (Nghiên cứu tình huống thực tế). Không có gì là tự nhiên, và thực sự các nhân sự theo mình lớn hơn tuổi của họ rất nhiều vì áp lực cọ xát 7 tháng qua. Với bài viết này, tôi không show off, tôi không thể hiện mình biết nhiều thứ và tôi càng không tỏ vẻ. Nhưng tất cả đó thực sự là những công việc chính mà tôi đã triển khai cho SAADO Vietnam. Và tôi muốn gửi đến các bạn một thông điệp rằng: “Muốn làm gì, hãy chuẩn bị thật kĩ càng”. No Plan, No Patience, No Dream (Không kế hoạch, không kiên trì, không mơ mộng).

Đó là lúc trước, còn bây giờ SAADO Global đã Hoạt động bán lẻ tới người dùng cuối và đã từng bước chân qua 10 quốc gia: Vietnam, Cambodia, Malaysia, Thailand, Indonesia, Philippines, Australia, American, Myanmar, Laos. Vì một số lí do như sức mua còn nghèo, dân số ít, văn hoá tiêu dùng khác, biến động chính trị nên một số nước SAADO dừng lại để tập trung nguồn lực cho các quốc gia có cơ chế mở cho đầu tư, kinh doanh hơn. Với một số quốc gia khác, SAADO đang đợi sức mua tương đương phát triển và cao hơn mới quay lại, một vài trong số đó vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu thị trường và hiện tại hoạt động mạnh ở 6 quốc gia có sức mua và dân số đông nhất Đông Nam Á.

 • Bán hơn 250,000 đôi giày ra thị trường.
 • 90% feedback từ khách hàng từ 4 đến 5 sao.
 • Hệ thống quản trị ERP tự code 26 tháng 3 năm.
 • Đã có thêm 8 công ty trong hệ sinh thái
 • Đầu tư SAADO Holdings.
 • Công ty thương hiệu và truyền thông eMobreaker.
 • Công nghệ Picaal.
 • Bất động sản Picaal Box.
 • Đào tạo tư vấn chuyên sâu Chevalier Business Review.
 • Nông nghiệp sạch Rau Vườn Bố Yêu.
 • Mới kết nạp thêm người em Mĩ phẩm thiên nhiên The Beauty of Jones – Mỹ Phẩm Cho Da Mụn Nhạy Cảm.
 • Các dự án đã có nhiều thành tựu và ghi nhận cao trên thị trường quốc tế: EmoBreaker.
 • Tầm nhìn phát triển: Công nghệ, Logistic, Thanh toán và Đầu tư.

Học để khởi nghiệp phải chuẩn bị thật sự kĩ càng. Các từ khoá trên đây để giúp các bạn có tầm nhìn và trả lời cho câu hỏi: “Học kinh doanh thì cần biết gì?”

Được viết bởi:
Phùng Lê Lâm Hải