BLOG

1
Jun

Học gì để khởi nghiệp?

Bài viết cách đây mấy năm sau khi tôi triển khai SAADO Global được 6, 7 tháng tại thị trường Việt Nam về tất cả các công cụ tôi đã triển khai cho SAADO Vietnam.

Phùng Lê Lâm Hải
15
May

Các rủi ro vì không hiểu tài chính khi khởi nghiệp?

Có bao giờ bạn tự hỏi sản phẩm tâm huyết mà mình nỗ lực, bỏ công bỏ sức đầu tư, có cả mồ hồi và nước mắt nhưng kết quả...

Phùng Lê Lâm Hải
07
May

CBR Blog - Nghiên cứu thị trường quan trọng đến mức nào?

Bạn đánh giá Nghiên cứu thị trường quan trọng đến mức nào?

Phùng Lê Lâm Hải
05
May

Tôi thì có gì hay để bạn follow?

Tôi cũng là một người bình thường như bạn, nhưng tôi luôn nghĩ rằng mình đặc biệt.

Phùng Lê Lâm Hải
28
May

Chiến lược thương hiệu và nhận diện thương hiệu, cái nào nên có trước?

Không ít các doanh nghiệp hiện nay khi bắt tay vào con đường khởi nghiệp của mình,...

Phùng Lê Lâm Hải
25
May

Tầm nhìn, sứ mệnh và văn hoá có quan trọng không?

Có những thứ không tạo ra doanh số ngay, nhưng lại rất cần thiết cho việc tạo niềm tin. Mà có niềm tin thì mới bán được hàng.

Phùng Lê Lâm Hải
21
May

Cách tìm Co-Founder dành cho Startups?

Dưới góc nhìn của tôi, Co-Founder được ví như ‘bạn đời’. Tôi từng gặp nhiều người và họ than vãn rằng...

Phùng Lê Lâm Hải